Kurretülayn Kadın Kimdir?

- in Dünya Tarihi, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler, Tarih
0

Mirza Ali Muhammed’den Sonra gelen Kurretülayn Kadın hakkında bilgi.

Babiliğin Mirza Ali Muhammed’den sonra gelen önemli bir şahsiyeti daha vardı. Bu, Kurretülayn adında bir kadındı. Kazvinli bir Türk kızı olan bu kadın ana dili Türkçe’den başka vatanının dili olan Farsça’yı, Arapçayı da mükemmel biliyordu. Bilgin şair, hatip bir kadındı. Bu meziyetlerine güzelliği, zarifliği, süse düşkünlüğü de eklenince, Kurretülayn Hanım, etrafını büyüleyerek, Babiliğin yakıcı ve yıkıcı tesirini çoğaltan korkunç bir kuvvet haline geliyordu.

Mirza Ali Muhammed’in taraftarları çok çabuk çoğaldı, kısa bir zaman sonra bu kalabalık ihtilalci bir kuvvet halini aldı. Bu yığın hükumetle çarpışmaya başladı. Babiler ilk olarak 1846’da ayaklandılar. Sonra bu ayaklanmalar zaman zaman sürüp gitti. Babiliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed çarpışmalardan birinde, 11 temmuz 1848’de öldürüldü. Kurretülayn da, birçok kanlı maceralardan sonra yakalandı, diri diri yakılmaya mahkum edildi. Tövbe ederse affedileceği söylendiği halde, uydurma mezhebinden dönmedi, mertlik şiirleri okuya okuya yandı, öldü.

Bütün bunlara rağmen Babiler gene ortalığı karıştırmaya devam ettiler, 1878, 1833 ve 1 889’da üst üste kanlı çarpışmalar oldu. Hükumet kuvvetleri üstün geldi, Babilerin ilerigelen reisleri İran’da barınamaz oldular.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir