Kurban Bayramı Hakkında Bilgi

Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramında neler yapılır fazileti nedir, Kurban Bayramı hakkında bilgi.

Dinin bir buyruğunu, ya da bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvana kurban denir. Arapça’da bu söz Tanrı’ya manen yaklaşmak üzere sunulan şey anlamına gelir.

ilkel insanların dinlerinden beri hemen her dinde kurban geleneği vardır. O çağlarda insanlar, isteklerinin yerine gelmesi için tanrılara kurban adarlar, bu uğurda hayvanlarını, hatta çocuklarını keserlerdi. Kutsal Kitaplara göre Kabil, Tanrı’ya toprak ürünlerini kurban etmeyi adamış, Tanrı bunu kabul etmemiştir; Habil ise, sürüsünün yavrularını adamış, tanrı bunu kabul etmiştir. Hz. İbrahim Tanrı’ya oğlu İshak’ı adamış, bunun yerine gökten kurban için bir koyun inmiş, böylece Tanrı uğruna insan kanı dökmek geleneği sona ermiştir.

Kurban Bayramı Müslümanların en büyük bayramıdır. Arapça’da İdi Adha (Kurbanlar Bayramı), ya da l’d-i Kebîr (Büyük Bayram) denir.

Kurban Bayramı, Arap aylarından zilhiccenin 10-13 üncü günleri olmak üzere, 4 gün sürer. Bugün kullandığımız takvimde Dünya’nın Güneş çevresindeki dönmesini tamamladığı 365 gün bir yıl sayılır; Müslümanların kullandığı Hicri takvim ise Ay yılına dayandığı, bu yılın ise 355 gün olduğuna göre, iki yıl ölçüsü arasında 10 günlük fark vardır; bundan dolayı Kurban Bayramı bugünkü takvimimizde her yıl değişik günlere rastlar.

Kurban Bayramı eski bir geleneğe dayanır. Bunun da esasında Tanrı’ya adak adeti vardır (Bk. ishak, Hz.) Türkler Müslümanlığı kabul ettikleri zaman, bu dinin bayramlarını da benimsediler. Kurban Bayramında eti yenilen hayvan kesilir. Bu arada, başka Müslüman memleketlerinde, koyun gibi deve de kurbanlık bir hayvandır. Biz yalnız koyun (koç) keseriz. Kurban eti fakirlere dağıtılır, böylece toplumsal bir yarar sağlar. Kurban Bayramının dışında, yeni bir işe, bir yapıya başlarken, uğur getirmesi için, kurban kesmek de geleneklerimiz arasındadır.