Kuranda Güneş Nasıl Anlatılır?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Kuranda güneşin balçığa batması, Kuranda güneşin battığı yer, Kuranı kerimde güneş hakkında bilgi.

Kuran’a göre Güneş, insanların emrine verilmiş (A’raf, 7/54) bir ışıktır. (Yunus, 10/5) Güneş de diğer Varlıklar gibi, Allah’ın kud­retine bir delildir. Gece ve gündüzün oluşmasını sağlar. Kuran-ı Kerim’de astronomi­yi ilgilendiren çok dikkat çekici bir bilgi de Güneşle ilgilidir. Yasin suresinin 38. ayetin­de “Güneş de kendi müstekarri için akıp gider” denilmektedir.

Elmalılı bu ayeti çok veciz bir şekilde şöyle izah eder: Burada müstekar kelimesi, mimli mastar, ismi za­man veya ismi mekan olabilir. Lam ile de bir kaç anlam kazanır. Bunun için bu ifade bir kaç anlama gelmektedir: Öncelikle Gü­neş, kör bir tesadüfün eseri değil, sabit bir kararla hareket ediyor demektir. İkinci ola­rak, Güneş bir istikrar için, yani kendi sis­teminde bir düzen meydana getirmek için akıp gidiyor, anlamı vardır. Üçüncü olarak, müstekar kelimesi ism-i zaman olabilir. Bu­na göre mana, Güneş kendine mahsus bir istikrar zamanına yani durma zamanına ka­dar akıp gider demek olur ki, bu durma za­manı Güneşin söndürüleceği kıyamet za­manıdır. Dördüncü olarak, müstekar keli­mesi, ism-i mekan olabilir. Buna göre ma­na ise, Güneş kendisine tahsis edilmiş bir istikrar yerinde yani bir yörüngede akıp gi­der demek olur. Ayrıca Güneş, istikrar bu­lacağı yer için hareket eder, manası da var­dır. Buna göre, Güneşin bir başka merke­ze doğru hareket ettiği de anlaşılmaktadır.

Nitekim bir hadiste “Güneşin müstekarri arşın altıdır” buyrulmuştur. (Elmalılı 5/4030). Hasılı bu ayet, hangi anlama ge­lirse gelsin, her anlamıyla pozitif ilimi doğ­rulayan ilahi bir mucizedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kuranda Güneş Nasıl Anlatılır?"


Top