Kuranda Esir Maddesi Hakkında Bilgi

Kurana göre esirlik nedir, Savaşta esir düşmek İslamiyet, Esir sözlük anlamı hakkında bilgi.

Savaşta esir alma hususuna Kuran iki ayette doğrudan temas eder. Her iki ayet­te de (Enfâl, 67, Muhammed, 4) Müslüman­lar yeryüzünde galip ve hakim duruma gel­dikten sonra esir alabilecekleri belirtilerek, düşmana belli bir üstünlük sağladıktan son­ra esirlerin fidye karşılığı salıverilmesi ge­rektiğine işaret ediliyor. Yine Kuran’ın, dev­letin zekat gelirlerinden bir kısmını “boyun­ları kurtarmaya” ayırmasını emreden hük­mü (Tevbe, 60), “köleleri hürriyetine ka­vuşturma ve düşman elinde bulunan Müslüman esirleri para karşılığı kurtar­ma” olarak yorumlanmaktadır.

Kuran, yoksul, yetim ve esirin, bir karşı­lık beklemeksizin Allah sevgisi sebebiyle doyurulmasını övmekte (İnsan, 8-9), Hz. Peygamber de bir çok hadislerinde esirle­re iyi ve insanî muamele edilmesini öğüt­lemektedir.