Kuranda Ağaç Hakkında Bilgi

Kuranda lanetli yasak ağaç nedir, Kuranı kerimde ağaç nasıl anlatılır, Kuranda ağaç hakkında bilgi.

Ağaç, Kur’an-ı Kerim’deki ifadesiyle “şecer” veya “şecere” kelimesi, bilinen anlamda Kur’an’da da kullanılmıştır. 25 yerde geçen bu kelime, çeşitli amaçlarla kullanılması sebebiyle Allah’ın varlığına bir delil, Hz. Adem için bir imtihan aracı ve inkarcılar için cehennemde bir yiyecektir. Cehennemdeki bu ağacın adı ise “Zakkum”dur. (Ed-Duhan, 44/43)

Kur’ân’da ağaçla ilgili en dikkat çekici ayet hiç şüphesiz Yasin suresinin 80. aye­tidir. Bu ayette, “O yemyeşil ağaçtan si­zin için bir ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız” buyurulmaktadır. Eski müfessirler bu ayeti, “Merh ve Afar” ağacı veya “Unnab” ağacından başka bütün ağaçlar olarak yorumlamışlardır. “Merh”, çakmak gibi çaktıkça ateş çıkartan bir ağaçtır. “Afar” da çakmak taşı gibi kullanılmakta­dır. Çağdaş müfessirlerden Elmalılı Hamdi Yazır ise, bu ayetten maksadın ağaçtaki odun ve kömürü göstermek olmadığı, bi­lakis yeşil ağaçtan meydana gelen hara­ret ve tutuşmayı anlattığını, bunun da bir elektrik hadisesi olduğunu söylemiştir. Ona göre bu ayet, elektriğe işaret etmektedir. (Elmalı, Hak Dini, 5/4042)

Bazı çağdaş yo­rumculara göre ise bu ayet, yakmak için kullandığımız temel maddeye yani oksije­ne işaret etmektedir. Zira oksijensiz yan­ma olayı meydana gelmemektedir. Oksije­ni ise yeşil ağaç yapmaktadır. Bu sebeple ayet, yeşil ağaçtan oksijenin meydana gel­diğini dolaylı olarak ifade etmektedir. (O KIRCA)