Kul Mehmet Kimdir Hakkında Bilgi

Kul Mehmet hayatı ve eserleri, Kul Mehmet edebi kişiliği hakkında bilgi.

Bir Türk halk şairidir. 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, büyük ihtimalle 1605 yıllarında ölmüştür. Asıl adı Mehmet Paşa’ dır. Kul Mehmet, o zamanlar adet olduğu için kullandığı takma addır.

Hayatı üzerine etraflı bilgi yoksa da bazı tarih kaynaklarından kendisinin Aydın’da oturduğu muhassıl (vergi tahsildarı) olduğu anlaşılıyor. Mehmet Paşa’nın bir ara Celali

eşkıyasını sindirmeye memur edildiği de bilinmektedir. Ancak, 1605’te bu işe, kahyası memur edildiğine göre, kendisinin o yıl ölmüş bulunması gerekir.

Kul Mehmet adı 17. yüzyılda yaşadığı sanılan bir başka şair tarafından da kullanılmıştır. Buradaki «Kul» adı, kendisinin kapı kulu (hükumet memuru) olduğunu belirtmek içindir.