Kukluksklan Örgütü Hakkında Bilgi

Kukluksklan teşkilatı ne zaman kuruldu, Kukluksklan örgütü hakkında kısa bilgi.

Amerika’da, iç Savaş’tan sonra Güney’de faaliyete geçen gizli bir teşkilattır. Ku-Kluks-Klan adı Yunanca’da daire anlamına gelen kyklos kelimesinden alınmıştır.
Klan, ilk defa 1866’da Tennessee eyaletinde, Pulaski kasabasında kurulmuştu. İç savaşa katılmış olanlar bu derneğe üye olabiliyordu. Başlangıçta Klan siyasi bir gayesi olmayan, bir dernekti. Kısa bir süre sonra Güneyliler, Zenci kölelerine işkence yapmak, onları korkutmak için Klan’dan faydalanmayı düşündüler.

Güneyliler, .Zencileri korkutup kaçırmak, ellerinden çeşitli haklarını almak istiyorlardı, Klan da bu işte onlara yardımcı olacaktı. Zenciler’e hıncı olan Güneyli ailelerin birçoğu, Klan’a katıldılar. Zaman geçtikçe Klan’ın işkence usulleri de ağırlaşıyordu. Klan mensupları Zenciler’e karşı açıkça savaşmadıkları için işlenen suçların failleri de bulunamıyordu.

Ku – Kluks – Klan’a bağlı kimseler, geceleri at üstünde dolaşıyorlardı. Kendileri gibi atlarını da beyaz kumaşlarla örtüyorlar, yüzlerine de siyah birer maske takıyorlardı. Başlarında beyaz karı tondan külahlar bulunuyordu. Bu kılıkta suç işleyen her hangi bir kimsenin hüviyetini tespit etmeye imkan yoktu.

Klan’ın cinayetleri gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Üyelerin çoğu bu teşkilatın artık zararlı olmaya başladığını düşünerek Klan’ın kapatılmasını istediler. 1871’de Amerikan Kongresi, Klan’ın hükumet aleyhinde faaliyette bulunduğuna dair bir rapor hazırladı, cumhurbaşkanına sundu. Bu olaydan sonra Klan kendiliğinden dağıldı.
1915’te Atlanta şehrinde ikinci bir Ku -Kluks-Klan kuruldu. Bu teşkilatın da gayesi Zencilerle savaşmaktı. Ayrıca Musevilerle, Katolikier’le, Radikallerle yabancılar da ikinci Ku – Kluks – Klan’ın düşmanları arasındaydılar.

ikinci Klan, kısa zamanda bütün Amerika’ ya yayıldı. Teşkilatın en faal devresinde üye sayısı beş milyonu geçmişti. İndiana’da Klan’ ın başkanlığını yapan D. C. Stephenson, eyaletin idaresini eline almıştı. Klan mensupları beğenmedikleri kimselerin evlerini barklarını yakıp yıkıyorlar, mallarını yağma ediyorlardı. 1920 yıllarından sonra Klan kuvvetini kaybetmeye başladı. 1928’de teşkilatın adı değiştirildi. “Büyük Ormanın Şövalyeleri” adı altında faaliyete başladı. Yalnız, halk arasında gene eski adiyle tanınıyordu. 1944’te 500. 000 dolarlık vergi borcu ödenmeyince, teşkilat dağıtıldı. 2. Dünya Savaşından sonra, 1949’da altı Güney eyaletinin temsilcileri toplanıp Ku-Kluks-Klan Şövalyeleri derneğini kurdular. Yeni teşkilatın üyeleri, maske kullanmamayı kararlaştırdılar. Bu üçüncü teşebbüs önemli bir sonuç vermedi.