Kuğu Nasıl Bir Hayvandır

Kuğu kuşu neden göç eder, Kuğuların özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi.

Perde ayaklılardan, yabani ve evcil çeşitleri bulunan, kazdan iri bir süs kuşudur. Parklarda, havuzlarda kolayca beslenebilir.

Geniş kanatlarıyla gayet iyi uçabilen, perdeli ayaklarıyla da kolaylıkla yüzebilen kuğular, karada güçlükle yürürler. Suların diplerini karıştırarak bulduğu su hayvanlarıyla beslenir. Daha çok Kuzey Yarım küresine dağılmış on iki kadar çeşidi vardır. Şili’de, Avustralya’da yaşayan boyca daha küçük kuğular da vardır.

Tarihin çok eski devirlerinde bile kuğunun evcilleştirilmiş olduğu bilinmektedir. Beyaz tüyleri, narin vücudu ile güzel bir süs kuşu olan kuğunun çok çirkin bir sesi vardır. Yalnız bir cinsinin sesi pek çirkin sayılmaz. Bundan başka, haşin yaradılışları yüzünden bazen çocuklar için tehlikeli olabilirler. Çok yağlı olan eti pek makbul sayılmazsa da eskiden Avrupa’da, hele 15. Louis devri Fransa’sında kuğu etinden yemekler yapılırdı.
Kuğular göç eden kuşlardandır. Kuzey Avrupadakiler kışı Kuzey Afrika’da, Hindistan’ da, birçoğu da Akdeniz ülkelerinde geçirirler.

Kuğuların büyük bir kısmı beyazdır, nadir olmakla beraber siyahları da vardır. Kırmızı gagalı, siyah burunlusu evcilleştirilmiş olanıdır. Gagasının ucundan kuyruğuna kadar iki, hatta üç metreye kadar uzun olabilir. Bugün tüyleri yüzünden çok avlandığından bazı yabani çeşitleri ortadan kalkmak üzeredir.