Kudüm Nedir Nerede Kullanılır?

Kudüm nasıl bir çalgıdır, Mehter takımının vazgeçilmezi kudüm hakkında bilgi.

Eski mehter takımlarında, tekkelerde kullanılan bir vurma aletidir. Kudüm, özellikle, Mevlevi tekkelerindeki mutriphanede ayin okunduğu sırada bestenin usulünü, seyrini göstermek için çalınırdı.

Kudüm, yüzüne deri, çevresine meşin kaplanmış bakır kaseler şeklinde yapılır, simit adı verilen, gene meşinden yapılıp içine ot doldurulan bir kaide üstüne oturtulurdu. Kudümün mızrabına zahme, kudümü çalana kudümzen, kudüm çalanların başına da serkudüm denirdi.

Kudümlerin ayrıca bir de elle çalınan çeşitleri vardı. Bunlar, başka tarikatlere bağlı tekkelerde çalınırdı. Sahan kapağı şeklinde bakırdan bir kabın üzerine deri kaplanarak yapılır, uzunca bir kösele parçasıyla deriye vurularak çalınırdı.
Mevleviler, kudümün yüce bir çalgı olduğunu belirtmek için ona, Kudüm-i şerif derlerdi.