Küçük Menderes Nehri Hakkında Bilgi

Küçük Menderes grabeni nerede, Küçük Menderes nereden doğar nereye dökülür, Küçük Menderes hakkında bilgi.

Ege Bölgesindeki akarsuların başlıcalarından biridir. Uzunluğu 140 km.’dir. Salihli yakınlarında, Bozdağ’ın güney yamaçlarından doğar. Önce kuzey-güney doğrultusunda akar.

Kiraz’dan geçtikten sonra batıya döner. Ödemiş’in güneyinden geçer. Bu kesimde Torbalı – Ödemiş demiryolunun yanı sıra bu hattın güneyinde akar. Daha batıda bu hattan ayrılan Çatal-Tire şube hattının, Bayındır – Tire karayolunun altından akarak batıya doğru ilerler.

Torbalı’nın güneyinde yeniden sert bir dirsekle kuzey – güney doğrultusunu alır. Aydın Dağları’nın batı kesiminden Alaman Dağını ayıran dar bir boğazdan geçer (Alaman Boğazı). Bu kesimde de İzmir-Aydın demiryolu boyunca akar. Sonra yeniden batıya dönerek Kuşadası Körfezinin kuzeyinde Ege Denizi’ne dökülür.

Tarihin eski çağlarında burada, deniz kıyısında Efes şehri vardı. Şimdi ırmağın getirdiği lavlar (alüvyonlar) yüzünden, bu şehrin yıkıntıları denizden 8-9 km. kadar içeride kalmıştır.

Menderes sözü Eski Yunanca’da dolambaçlı anlamına gelir. Bu gibi çok kıvrıntılı akarsulara da menderes denir. Yurdumuzda bu biçim başlıca 3 akarsu vardır: 1 — Menderes Çayı: Çanakkale Boğazı’na dökülür; 2 — Küçük Menderes; 3 — Büyük Menderes: Aydın topraklarından Ege Denizi’ne dökülür.

Leave a Reply