Ksenophon Kimdir Eserleri Nelerdir

Ksenophon yunan tarihi, Ksenophon hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Eski Yunanistan’ın ünlü bir komutanı ve tarihçisidir. Savaş alanlarındaki yiğitlikleriyie ün kazanmıştı. Bileği kadar kalemi de kuvvetli bir yazardı.
Ksenophon, Atina’ da asil bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Sokrates’in yanında okudu. Yalnız, felsefeden çok askerlik konularıyla ilgileniyordu.

M. Ö. 401’de İranlı prens Küçük Kurus’un emrindeki Yunan birliklerine kadidi. Kuruş, İran’ı ağabeysi Artaserhas’ın elinden kurtarmak için bu orduyu kurmuştu. Kurus’la Yunanlı komutanların çoğu ilk savaşlarda öldüler. On bin maceraperest, yabancı topraklarda, nereye gideceğini bilmez halde, başsız kalmıştı. Askerler, Ksenophon’u kendilerine komutan seçtiler, anayurda dönmek üzere yola koyuldular. Bir çok güçlüklerle karşılaştıktan sonra Boğaz’a geldiler. (Ksenophon bu uzun yolculuğu Anabasis adındaki eserinde anlatmıştır.)

Burada kalıp Tesalya kralının emrinde çalıştılar. Bir süre de İsparta ordusunda görev aldılar. Onlarla birlikte, İranlılara karşı savaştılar. Bu savaşta, Ksenophon çok zengin bir İranlı’yı esir almıştı. Adamın servetini de ele geçirdi, bu sayede ömrünün sonuna kadar rahat yaşadı. Bu arada kendini bütün bütün yazarlığa verdi. En önemli eserleri, Yunan tarihini anlatan Hellenika, Sokrates’e dair hatıralarını anlatan Memorabilia’dır. Ayrıca avcılık ve atçılık konularında da eserleri vardır.