Kronoloji Zaman Bilimi Nedir?

Kronoloji ne demektir, Kronoloji sözlük anlamı nedir, Kronoloji hakkında bilgi.

Tarihi olayları, zamanlarına göre sıralama işidir. Bu kelime Eski Yunanca zaman anlamına gelen khronos ile bilgi anlamına gelen logos kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş, dilimize Fransızca’dan geçmiştir.

Kronolojide zaman birimi olarak yıl kabul edilmiştir. Yalnız, tarih çok geniş bir zamanı içine aldığı, çok çeşitli olaylarla dolu olduğu için, bunların tek tek hangi yılda meydana geldiğini hatırda tutmak zordur. Onun için, daha genel olarak, yüzyıl birimi kullanılır.

İnsanlar tarihi olayların birbirleri ile olan ilgisini kavrayabilmek için tarihi çağlara bölmek gibi bir kolaylığa başvurmuşlardır. Bunun için de, tarihte herkes tarafından önemli olarak kabul edilebilecek bir olayı, tarih çağlarının başlangıç noktası olarak seçmişlerdir Bu olay, Hristiyanlığın kurucusu İsa Peygamber’in doğumudur.

İsa’nın doğumu, Milat diye adlandırılır, bütün tarihi olaylar Milat’tan Önce (M. Ö.), Milat’tan Sonra (M. S.) olmak üzere iki geniş zaman devresi içinde ele alınır. Milat’tan önceki olayların yıl rakamları Milat’a yaklaştıkça küçülür; Milat’tan sonraki olayların yıl rakamları ise zamanımıza yaklaştıkça büyür. Mesela, M. Ö. 3. yüzyıldan sonra M. Ö. 2. yüzyıl gelir. M. S. ise yüzyıllar L> II., III… olmak üzere gittikçe artar.