Kredi Nedir Çeşitleri Nelerdir

Kredinin zararları nelerdir neden uzak durmalıyız, Kredi tarihi hakkında bilgi.

İş hayatında, bir malın, parası sonradan ödenmek üzere verildiğini anlatan bir terimdir. Kredi kelimesi Latincede güvenmek anlamındaki credere sözünden gelir. Çünkü, krediyle mal vermek de, parasının sonradan ödeneceğine güvenmek demektir. Bankalardan borç alınan paraya da kredi denir.

Ticaret hayatındaki birçok büyük alışverişler ancak kredi sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bir dükkan sahibini ele alalım. Bu adam sermayesinin gücüne göre bir miktar mal alarak dükkanını açmıştır. Bu mallar kısa bir zamanda satılarak tükenebilir. Dükkancı her seferinde peşin parayla mal alıp dükkanını doldurmaya kalksa işlerini genişletemez. Parası olmadığı zaman mal almasa, müşterilerini kaybeder. Bu meselenin çözülmesi ancak krediyle mal almak sayesinde mümkün olur. Dükkan sahibi günlük, yahut aylık gelirini ortalama olarak bilir. Bu gelir güvenerek, malları fabrikadan peşin para ödemeden krediyle alır. Kredinin vadesi de, dükkanın ortalama gelirine göre ayarlanır. Vadeler genel olarak 31,61,91 günlük olur.

Bir zamanlar kredi kolaylıklarından yalnız büyük iş sahipleri ve tüccarlar faydalanabiliyordu. Halbuki son zamanlarda birçok alışverişler kredi esasına dayanmaya başlamıştır. Eskiden küçük gelir sahipleri büyük para gerektiren bazı ihtiyaçlarını alabilmek için önce uzun bir zaman para biriktirmek zorunda kalırlardı. Kredi sayesinde şimdi bu mesele de çözülmüştür. Dar gelirli kimseler, lüzumlu eşyayı tutarını krediyle, yani aydan aya taksitle ödeyerek alabilmektedirler.

Öte yandan bazı sosyaloglar krediyle alışverişin zararlı olduğunu ileri sürerler. Bunlara göre zamanı gelince ödenemeyen krediler hem büyük iş sahiplerinin ve tüccarların iflasına, hem de dar gelirlilerin büyük maddi sıkıntılara düşmesine yol açabilir.