Kral Yolu Nedir?

Kral Yolu nerededir, Kral Yolunu kim yaptı, Kral Yolu hakkında bilgi.

Lidya Kralı Giges tarafından yaptırıl­mıştır. Kral yolu, Efes kentinden başlayıp Sard, Gordiyon, Ankara, Ptaria, Zela, Ko­mana, Sivas, Malatya, Elazığ Harput, Diyarbakır,

Ninova, Erbil, Babil, Zohap ve Sus’ta so­na eriyordu. Doğu’da Asur, Batı’da iyon-ya arasında ticaretin sağlanması bu yolla olmuştur.