Kozmografya Nedir Hakkında Bilgi

Kozmografya neyi inceler, Kozmografya bilimi hakkında kısa bilgi.

Astronominin bir koludur. Astronominin en belli başlı olaylarını ve bir bütün olarak evrenin düzenini inceler. Evrenin düzeni ve genel tasviri konusunda bilgi sahibi olabilmek için insanlar çok eskilerden beri çalışmışlardır. İnsanlar gündüzün güneşli olan gökyüzünü geceleyin ay ve yıldızların kapladığını görüyorlardı.

Öte yandan bulutların belirip kaybolması, yağmur, şimşek ve gök gürültüsü, akan yıldızlar, ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızlar sebebi bilinemeyen olaylar arasındaydı.

İnsanlar kendi kontrolleri dışında olan bu olayları ilgi ve korkuyla takip ediyor, bunların nedenini öğrenmek istiyorlardı. Bu istek Hintlilerin dünyayı 3 tane filin taşıdığı büyük bir tabağa, Eski Mısırlıların gökyüzünü büyük bir Nil nehrine, Babilonyalılar’ın gökyüzünü dünyanın üzerine kapatılmış bir kubbe gibi görmelerine yol açtı.

M. Ö. 6. yüzyıldan itibaren Akdeniz adalarında yaşayan Eski Yunan bilginleri önemli gözlemlerde bulundular ve Kozmografyaya yenilikler getirdiler. Bu alandaki yeni buluşlar o zamandan itibaren gittikçe gelişerek devam etti.