Kozmik Işınlar Nedir Zararları Nelerdir?

Kozmik Işınların özellikleri nelerdir, Kozmik Işın çeşitleri hakkında bilgi.

Kozmik ışınlar, Uzaydan gelip atmosfere giren ışınımlardır. Çok büyük bir hızla hareket eden kozmik ışınlar atom zerreciklerinden ibarettir. Yeryüzündeki bütün varlıklara, bu arada insanlara, devamlı olarak çarparlar. Bu zerrecikler, insanın bir yanından girip bir yanından çıkabilirler. Bazı kuvvetli kozmik ışınlar, kalınlığı 100 m.’yi bulan kayaların öte yanına geçebilir. Bu bakımdan kozmik ışınlar X ışınlarından yahut radyum, atom bombası ve başka kaynakların verdiği ışınlardan daha kuvvetlidir.

İki çeşit kozmik ışın vardır. Birinciler doğrudan doğruya uzaydan gelir. Hiçbir kimse bunların menşeini bilmemektedir. Ancak oluş şekilleri hakkında çeşitli teorileri vardır. Bu ışınlar kilometrelerce yüksekteyken atmosferdeki başka zerreciklere çarpar ve yeni bir çeşit ışınlar gönderirler, bunlar ikinci çeşit kozmik ışınları meydana getirir.

Kozmik ışınlar atmosferdeki zerreciklere çarptıkları zaman mesonlan meydana getirir. Meson’lar da pimeson ve mumeson olmak üzere iki çeşittir. Yeryüzünün her santimetre karesine dakikada ancak birkaç kozmik ışın düşer. Kozmik ışınlar kudretli olmakla beraber, insan vücudundaki atom sayısına kıyasla sayıları pek azdır. Hücrelerin çoğuna etki yapamazlar. Sadece cinsiyet hücreleri üzerinde bazı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelere göre kozmik ışınlar çoğunlukla hidrojen atomu zerreciklerindendir. Birinci çeşit kozmik ışın zerreciklerinin enerjisi ortalama 6.000.000.000 elektron volt olarak tespit edilmiştir. Yalnız dünyaya gelen kozmik ışınlar nispeten az olduğundan, bunların dünyaya verdiği enerji ancak uzaktaki bir yıldızın verdiği enerji kadardır.

Kozmik ışınların keşfi elektroskop adı verilen aletin tam anlamıyla yalıtılamaması sonucunda mümkün olmuştur. Bilginler bu aleti yalıtmak için sarfettikleri bütün gayretlere rağmen elektroskopun az da olsa daima akım kaybettiğini görünce sebebini araştırmaya başladılar. İlk önce, buna radyum ışınlarının sebep olabileceği düşünüldüyse de yapılan incelemelerde bu ışınların elektroskop mahfazasını geçemeyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine devam eden araştırmalar kozmik ışınların varlığını ortaya koydu.

Kozmik ışınlar yerin derinliklerine inildikçe azalır. Bazı maden ocaklarında pek az kozmik ışına Taşlanmıştır. Buna karşılık, yükseklerde ışınlar gittikçe çoğalmaktadır.