Köyceğiz İlçesi Hakkında Bilgi

Köyceğiz İlçesi nerededir, Köyceğiz İlçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Muğla İlinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde kalan İlçelerinden biridir. Topraklarını kuzeydoğuda Denizli’nin Çamell, doğuda Muğla’nın Fethiye ilçeleri, güneyde Akdeniz, batıda Muğla’nın Marmaris ve Ula, kuzeybatıda merkez ilçeleri, kuzeyde İse Denizli’nin Kale ilçesi çevirir. Merkez bucağından başka Ortaca adlı bir bucağı ve 41 köyü vardır.
Yüzölçümü: 2.557 km2
Nüfusu: 35.420 (1960 sayımı)

İlçenin kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri dağlıktır. Kuzeydoğuda Sandıras Dağı (2.294 m.) yükselir. İlçenin güneybatısında Balan Dağları vardır. Köyceğiz ilçesinde ovalar geniş yer kaplar. Başlıcaları Dalaman, Ortaca ve Hamit ovalarıdır. Dağlık alanlarla ovalar arasında uzun sıralar halinde tepelere rastlanır. Köyceğizde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. En önemli akarsu ilçenin doğusundaki Dalaman Çayı’dır. İlçenin orta kesiminde aynı adla anılan bir göl vardır. Bu gölün fazla suları Dalyan Suyu adı verilen bir dere ile Akdeniz’e boşalır. Doğal bitki örtüsünü Akdeniz iklimine uymuş kurakçıl ağaçlar meydana getirir.

Köyceğiz ormanlarında yöreye has olan, günlük (Liquidambar orientalis) ağaçlan fazla yer tutar. Bu güzel ağaçlar bilhassa Köyceğiz gölü civarında, çok nemli bir zemin üzerinde yetişirler.

İlçenin toprakları verimlidir. Çeşitli istihsal maddeleri vardır. Son yıllarda başlayan pamuk tarımı çok çabuk gelişmiştir. Tahıl çeşitleri arasında mısır çok ekilir. Çeşitli meyveler ve turunçgiller de ilçenin ihraç maddeleri arasına girer.
İlçenin doğu kesiminde Dalaman Çiftliği adı verilen büyük bir devlet çiftliği yer alır. Eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa’ya ait geniş arazinin bir kısmı üzerinde kurulmuş olan bu çiftlikte topraklar İlmi metotlara göre İşletilir, hayvancılık yapılır.