Koşinşin Nerededir Nasıl Gidilir Hangi Ülkededir

Koşinşin şehri hangi ülkededir, Koşinşin tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Asya’da, Vietnam Cumhuriyetinin güneyinde bir bölgedir. Kuzeyinde ve kuzeybatısında Kamboçya; batısında Siyam Körfezi; güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi bulunur.
Yüzölçümü: 64.100. km2
Nüfusu: 5.579.000

Koşinşin’in başlıca önemli şehri Saygon’ dur. Halkın büyük bir çoğunluğu Annamlı, geriye kalanı da Kamboçyalıdır.

Koşinşin’in topraklarının büyük bir kısmı alçak ovalar halindedir. Bölgenin tek büyük akarsuyu olan Mekong nehri, güneyde geniş bir çatalağız (delta) meydana getirerek denize dökülür. Topraklar uçsuz bucaksız pirinç tarlalarıyla kaplıdır. Köyler ve kasabalar, bu tarlaların arasındaki yüksekçe yerlere kurulmuştur.

Koşinşin dünyanın en fazla pirinç ihraç eden ülkelerinin başında gelir. Bölgede pirinçten başka, Hindistan cevizi, dut gibi çeşitli meyveler, karabiber ve pamuk yetiştirilir. Civarda pamuk dokumacılığı epey gelişmiş durumdadır.

Koşinşin 1858 – 1867 yılları arasında Fransızlar tarafından işgal edildi. Başlangıçta Fransa’nın bir sömürgesi olarak idare edildi, 1946’da da müstakil bir cumhuriyet oldu. İki yıl sonra 1948’de Viet-Nam’a bağlandı.