Kösem Sultan Kimdir Hakkında Bilgi

Kösem Sultan hayatı ve yaptıkları, Kösem Sultan nasıl öldü, Kösem Sultan entrikaları hakkında bilgi.

1.Ahmet’in eşi, 4. Murat ve Sultan İbrahim’in Annesidir. İhtirası yüzünden gayet menfi bir rol oynamıştır.

1. Ahmet öldüğü zaman Kösem Mahpeyker Haseki, 3 şehzade annesi olarak 22 yaşlarında dul kaldı. Pek zeki ve iktidara düşkündü. Tahta üvey oğlu 2. Osman’ın çıkması lazımken, kayınbiraderi Sultan Mustafa’nın çıkmasında önemli rol oynadı. Ancak Sultan Mustafa’nın şuuru bozuk olduğu için, 3 ay sonra tahta gerçek varis olan 2. Osman çıkarıldı. Bu devirde 4 yıl müddetle karanlık bir rol oynadı.

1623’te büyük oğlu, 4. Murat namıyla tahta geçti. Kösem de Valide Sultan oldu. Padişah 11 yaşındaydı annesi naibe-i saltanat mevkiini de elinde tutuyordu. Birkaç yıl sonra 4. Murat, babası ve ağabeysi gibi pek genç yaşında devlet işlerini kavramakta büyük kabiliyet gösterdi. Annesini devlet işlerine karıştırmadı onun ihtirasını anlayınca da, Topkapı Sarayından çıkarttı başka bir sarayda, oradan çıkmamak şartıyla oturttu yani, bir çeşit hapsetti.

1640’ta 4. Murat genç yaşında öldü. Yerine Kösem’in 3. oğlu Sultan İbrahim geçti. Bu padişah da annesini devlet işlerine karıştırmadı hatta Kıbrıs’a sürmeye kalkıştı. Bunun üzerine henüz 45 yaşında bulunan Valide Sultan, oğlunu tahttan indirmek üzere hazırlanan komiteye girdi ve burada en büyük rolü oynadı oğlunun öldürülmesini de tasvip edip büsbütün rahat nefes almak istedi. Tahta daha 7 yaşını bitirmemiş olan torunu 4. Mehmet geçti. Kösem, Büyük Valide adıyla tekrar saltanat naibesi oldu. Fakat devlet menfaatlerini her şeyden üstün tutan ve pek genç yaşına rağmen gayet müspet bir çehre gösteren gelini Hatice Turhan Valide Sultan ile karşı karşıya geldi. Kösem, Yeniçeri Ağalarının meşhur zorbalığına dayanıyordu. Büyük devlet adamları, Genç Valideyi destekliyorlardı.

Kösem, genç gelinini ortadan kaldırmaktan başka çare görmedi. Bunun için de önce torununu ortadan kaldırmak istedi. 4. Mehmet’i öldürtecek, yerine 1 yaş küçük kardeşi Şehzade Süleyman’ı tahta çıkaracaktı. Şehzade Süleyman’ın anası pek kendi halinde bir kadındı. Kösem’e kafa tutmak İhtimali yoktu. Suikast, Turhan Sultan tarafından haber alındı. Suikastin yapılacağı gece, Kösem, boğulmak suretiyle öldürüldü. 56 yaşlarında bulunuyordu (3 ağustos 1651). Bu suretle Ağalar diktatörlüğünün yok edilmesi için de en büyük adım atılmış oldu. Köprülü, gittikçe iktidara yaklaşıyordu.

Sultan Ahmet Camisinde eşi 1. Ahmet’in Türbesi’ne gömülen bu dikkate değer kadın, para sayesinde istediği şahsı elde edebiliyordu. Konuşma ve ikna kabiliyeti yüksekti, duygularını çok iyi saklardı. Muazzam bir yekun tutan serveti, ölünce Hazine’ye alındı. Halk ve efkar-ı umumiyeyi elinde tutmaya büyük dikkat gösterir, fakirlere çok para dağıtır, her türlü hayır İşlerine koşardı. Başta Üsküdar’daki muhteşem Valide Camisi veya Çinili Cami olmak üzere sayılamayacak kadar da hayır eseri bırakmıştır.