Köroğlu Kimdir Hayatı ve Eserleri

Köroğlu edebi kişiliği, Köroğlu ne zaman ve nerede yaşamıştır, Köroğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ünlü bir halk şairimizdir. Bu şairin hayatı hakkında pek az bilgimiz var. Çünkü halk şairleri, kitap yazan aydın sınıf şairleri tarafından adeta şair bile sayılmadığı için bunların yaşayışıyla ilgilenen kimse olmamıştır.

Köroğlu, meşhur eşkıya, şiir ve destan kahramanı Köroğlu İle karıştırılmıştır. Halbuki halk şairi Köroğlu, ötekinden daha Önce yaşamış bir yeniçeriydi. 1577- 1590 arasında sürüp giden İran savaşlarına katıldığı bilinmektedir.

Özdemiroğlu Osman Paşa ordularıyla seferlere katılmış, Şirvan, Demirkapı, Tebriz gibi Kafkas ve İran şehirlerini görmüştü. Ne zaman öldüğü belli değildir.