Köroğlu Dağları Nerededir?

Köroğlu Dağları özellikleri, Köroğlu Dağları yüksekliği, Köroğlu Dağları hakkında bilgi.

Batı Karadeniz dağlarının üçüncü sı­rasını meydana getirir. Kuzeyinde bulunan Ilgaz ve Bolu Dağları’ndan Devrez ve So­ğanlı vadileriyle ayrılmışlardır. Köroğlu Dağları Kızılırmak ve Sakarya arasında Osmancık’tan Bilecik yakınlarına kadar devam eder.

En yüksek yerleri Bolu’nun güneydoğusunda bulunan Aladağ kütlesi­nin Köroğlu Tepesidir. Köroğlu Tepesi 2378 m. yüksekliktedir. Köroğlu Dağlarında Batı Karadeniz koroglu_daglariiklimi ile Anadolu ite­limi arasında, geniş ve çeşitlilik gösteren bir geçiş iklimi meydana gelir.

500 ile 1000 mm. arasında değişir. Kışın dağlara bolca kar yağdığı gibi, toprak üs­tünde de uzun bir müddet kalır. Köroğlu dağları yer yer ormanlarla kaplıdır. Ağaç türleri arasında karaçam, sarıçam, köknar ve meşe çoğunluktadır, iyi korunmuş yer­lerde 20-30 m. boyunda çamların çok yer tuttuğu gür ormanlar vardır.