Korno Nedir Nasıl Çalınır?

Korno enstrümanı tarihi nedir kim çaldı, Korno çalgısı hakkında kısa bilgi.

Batı musikisinde çeşitli nefesli sazlara verilen addır. Kelime Arapça Karn = boynuz dan gelir ve sazın menşeini gösterir. Korno, çeşitli borulardan ibarettir. Eski Doğu musikisinde kullanılan şekli buk’tür. Orkestrada yalnız İngiliz kornosu (kor angle) kullanılır. Bu sonuncusu en gelişmiş şeklidir.

72 cm. olanının ses alanı 3 sekizliye yakındır; 92 cm. olan daha büyüğünde ise 3 sekizli vardır. Diğer kornolar İçinde en tanınmışı kor darmoni’dir. Bu alet 58 veya 60 cm. boyunda, 3 veya 4 pistonludur.

19. yüzyılda av kornosunun geliştirilmesi suretiyle yapılmıştır. Bilhassa bandolarda çok kullanılan bir madeni nefesli sazdır. Kalın seslidir 60 cm. olanında 3,5 sekizli, 58 cm. olanında ise 3,5 sekizliden fazla ses alanı vardır.