Körlük Nedir Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Görme kaybı ve körlük nasıl meydana gelir, Körlüğün nedenleri ve tedavisi nelerdir.

Her hangi bir sebeple gözün eşyanın hayallerini beynin görme merkezine iletmemesi haline körlük denir. Göz yuvarlağı tabakalar halinde yapılmış bir organdır. Gözün saydam tabakasında ortaya çıkacak ve bu saydamlığı bozacak arızalar az, çok, körlük yaparlar. Körlük ya hiç görmemek tarzında yahut yarı körlük şeklinde olur Yan körlük az görme halidir.

Görme sinirinin her hangi bir sebeple basınca uğraması, zedelenmesi veya harap olması tam bir körlük hasıl eder. Körlük, sebeplere ve bu sebeplerin sonuçlarına göre devamlı veya geçici olabilir.

Gözün saydam tabaka, mercek, ağ tabaka gibi kısımlarıyla göz sinirinde hasıl olan ağır bozukluklar devamlı körlüklere sebep olurlar.

Bu bozukluklar çarpma, ya da mikrobik sebeplerle meydana çıkabilir. Bunların ameliyatla düzeltilebilecek gibi olanları geçicidir. Ana karnında çocuğun teşekkülü sırasında gözlere tesir eden bazı arızalar dolayısıyla anadan doğma körlükler de vardır.