Korint Nizamı Nedir?

Korint Nizamı özellikleri, Korint Nizamı hakkında bilgi.

Helenistik devirde görülen bir nizamdır. Bu nizamda sütun başlıkları dar ve iyon nizamındakilerden çok daha süslüdür.

Bu nizamdaki sütun başlıkları bitki mo­tifleri ile süslü, yukarıya doğru genişleyen bir sepet biçimindedir.

Korint nizamı Romalılar tarafından benimseninceye kadar diğer nizamlardan da­ha az ilgi görmüştür.