Korint Kanalı Hakkında Bilgi

Korint Kanalı nerededir, Korint Kanalı genişliği nedir, Korint Kanalı hakkında bilgi.

Yunanistan’ın ortasından geçen bir de­niz yoludur. Korinthos Burnunun yarılmasıyla yapılmıştır. Kanal açımına 1882 tari­hinde bir Fransız şirketince başlanmış, an­cak kanal 1893’te Yunanlılar tarafından ta­mamlanarak açılmıştır.

Küçük bir kanal dır. Korinthos Körfezini Saronikos Körfe­zine bağlar. Peloponnez’i, Attike ve Boeotia bölgesinden ayırır.

Korent kıstağındaki bu kanal sayesinde Ege Denizinden Yu­nan Denizi’ne kolayca geçilebilir. Kanalın uzunluğu 6342 m., genişliği 25 m., derin­liği işe 8 m.’dir. Korent Kanalının doğu ucunda isthmia, batı ucunda da Poseidonia adlı şehirler vardır.