Korent Şehri Nerededir, Kısa Bilgi

Korint Şehri hangi ülkededir, Korent Şehri  tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Yunanistan’da, Mora Yarımadasında eski çağların en önemli medeniyet merkezlerinden biri olan tarihi bir şehirdir. Bugün, bu eski şehrin 6 km kadar kuzey doğusunda, 12.000 kişilik nüfusu olan ve aynı adı taşıyan bir şehir bulunmaktadır.

Tarihi Korent’in etrafını yüksek surlar çevirirdi. Korent şehri, Korent kıstağı (berzah) üzerinde bulunduğundan, Mora yarımadasından kuzeyde kalan asıl Yunanistan’a gidebilmek için Korent şehrinden geçmek gerekiyordu. Bu coğrafi durumu sayesinde Korent çok kısa bir zamanda Yunanistan’ın en önemli ticaret merkezlerinden biri durumuna yükseldi.

M. O. 700’de gemi yapımının gelişmesi, Korent’in daha fazla önem kazanmasına yol açtı. Yunanistan’ın bütün dış ticaretini, bilhassa batı ile olan alışverişini elinde tutmaya başladı. Korfu adasında ve İtalya’da birçok koloniler meydana getirdi.