Kore Savaşı Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

Kore Savaşına Türkiye neden katıldı, Kore Savaşında Kaç Türk askeri şehit oldu kısa bilgi.

2. Dünya Savaşının sonunda Japonya’nın, teslim olması üzerine, Kore’deki Japon askerleri Amerikan ve Rus kuvvetlerine teslim olmaya başladılar. A. B. D. kuvvetleri hemen hemen Kore Yarımadasının tam yarısından geçen 38. paralelin güneyini, Ruslar da kuzeyini işgal ettiler.

Ruslar Kuzey Kore’nin güneyle işbirliği yapmasını, ortak bir hükumet kurmasını önlediler. Bunun sonucu olarak 10, mayıs 1948’de yapılan seçimlere Kuzey Koreliler katılmadı. Seçimlerin sonunda Güney Kore’de normal hükumet kurulunca, sayısı 50.000’i bulan A. B. D. askeri Kore’ den ayrılmaya başladı. Öte yandan, Kuzey Kore’de de bir kukla hükumet kurulmuştu. Amerikan askerlerinin çekilmesi üzerine Kuzey Koreliler 38. paralelin güneyindeki birliklere karşı saldırıya başladılar. Durum Birleşmiş Milletler Teşkilatına aksettirildi.

SAVAŞ BAŞLIYOR:

25 haziran 1950’de Kuzey Kore ordusu 38. paraleli geçerek Güney Kore’yi işgale başladı. Derhal harekete geçen Birleşmiş Milletler Teşkilatı, bütün üye devletlerin katılmasıyla hazırlanacak bir ordunun Güney Kore’nin yardımına koşmasını kararlaştırdı.

Kore Savaşının en büyük önemi dünya tarihinde ilk olarak bütün devletlerin katıldığı bir teşkilatın mütecavize karşı koyması, onu yenmesidir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güney Koreyi düşman işgalinden kurtarmak için çok büyük hızla harekete geçti. Güney Kore ve A. B. D. nden başka 15 devlet fiilen Kore’ye asker gönderdiler. Ayrıca 5 devlet de sağlık malzemesi ve para yardımın da bulundu.

Türkiye de Birleşmiş Milletler’in çağırışına uyarak, Kore’ye bir tugay gönderdi. Kore Savaşında Türk tugayının kahramanca çarpışmaları bü tün dünyaya ün saldı. Kore’ye asker gönderen devletler şunlardı: A. B. D., İngiltere, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Filipinler, Kanada, Avustralya, Lüksemburg, Habeşistan, Fransa, Güney Afrika Birliği, Siyam, Hollanda, Kolombiya.

KUNÜRİ SAVAŞI:

Çok kısa bir süre içinde Kore’ye gelen B. M. askerleri 16 eylül 1950’de. yani tecavüzün başlamasından İki buçuk ay kadar sonra, genel taarruza geçtiler. Taarruz büyük bir hızla gelişti. Bir ay içinde bütün Güney Kore düşmandan temizlenmiş, B. M. kuvvetleri 38. paralelin kuzeyine geçmişti. Müttefikler bununla da kalmadılar, daha kuzeye doğru ilerlemelerine devam ettiler. 19 ekim 1950’de Kuzey Kore’nin başkenti Pyönyang işgal edildi. İleri hareketlerine devam eden birlikler Mançurya sınırlarına kadar geldiler.

Öte yandan, durumun ciddiyetini gören Kızıl Çin, fena halde sıkışan Kuzey Koreli komünistlere yardıma hazırlanıyordu. Çin birlikleri, yığınak yaparak 26 kasımda çok şiddetli bir hücuma geçtiler. Kunuri Savaşı diye adlandırdığımız kanlı çarpışmalara Türk tugayı da katılmıştı. Şiddetli Kızıl hücumu karşısında B. M. kuvvetleri Kuzey Kore’nin Hung-nam limanından gemilerle geriye çekildi, çekilenler arasında 105.000 B. M. askeri, 98.000 Koreli sivil vardı.

ATEŞ KES GÖRÜŞMELERİ:

8 haziran 1951’de ateş kes görüşmeleri için ilk hazırlık temasları başladı. Çeşitli sebeplerle sık sık kesintiye uğrayan görüşmeler 2 yıl sürdü. Nihayet iki taraf arasında, 27 haziran 1953’te mütareke imzalandı. Bu mütarekeye göre 38. paralel sınır oluyor, arada 4 km’lik, silahtan yalıtılmış bir bölge bırakılıyordu.

Kore Savaşında B. M. ordusunun kaybı, ölü, yaralı, kayıp, esir olarak, 450.000 kişidir. Aynı süre içindeki Komünist kayıpları 1.500.000’i geçmiştir.

KUNU-Rİ SAVAŞINDA TÜRK TUGAYI:

5.000 kişiyi geçen Türk Tugayı 1950 eylülünde başlayan büyük karşı hücuma katılarak Mançurya sınırı yakınlarına kadar ilerlemişti. Kızıl Çinliler’in 26 kasımdaki büyük taarruzu başladığı sırada tugay Karilyong çeşitleri yakınmadaydı. Düşman arazinin en sarp, geçit vermez ye rinde, baskın tarzında hücuma geçti. Hücumun başlamasından kısa bir süre sonra sağ kanadı tutan Kore Kolordusu bozuldu, düşmanlar orada açılan gedikten sızarak B. M. kuvvetlerini kuşatmaya teşebbüs ettiler. Hareket büyük bir hızla gelişiyordu. Kızıl Çin ordusunun planlarının başarıya ulaşması yüz binlerce kişinin imhası demekti. Bunun için 1. ve 19. Amerikan kolorduları vakit kaybetmeden geri çekilmeye başladılar. Tugayımıza artçılık görevi verildi.

Birliklerimiz 28 kasım sabahı erken saatlerde düşmanla temasa geçtiler. Artçılarımız düşmanı oyalarken tugay Wovonu geçerek o kesimdeki Sinnimni köyüne vardı.
Artçı olarak Amerikan birliklerinin gerisini koruyan Türk Tugayı Sinnimni’de korkunç bir baskına uğradı. Tugaya bağlı bütün birlikler birbiri ardınca ateş hattına giriyor, göğüs göğse kanlı çarpışmalar yapıyordu. Süngü hücumlarıyla püskürtülen düşmanlar bir türlü bitmek bilmiyor, ardı arkası kesilmeyen dalgalar halinde yenileri cepheye sürülüyordu. Türk Tugayının karşısında iki Kızıl tümeni vardı. Tugayımız gırtlak gırtlağa savaşarak Kunuri’ye vardı. Amerikalılar buradaki ileri sahra hastanelerinin boşaltılmasını bitirmişlerdi. Düşmanlar Kunuri’de birliğimizi çevirip tamamen yok etmeye çalıştılarsa da Türk süngüsü, çok ağır kayıplar pahasına düşmanın saldırışlarını durdurmasını bildi.

Tugayımız verdiği kanlı savaşlarla hem kendisi düşmandan kurtulmuş, hem de B. M. ordusunun dev çekiliş hareketini korumuştu. Tugayımızın Kore savaşlarındaki kaybı 750 – 800 kişi kadardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kore Savaşı Sebep ve Sonuçları Nelerdir?"


Top