Köprülü Mehmet Paşa Kimdir Hayatı

Osmanlı vezirlerinden Köprülü Mehmet Paşa kimdir, Köprülü Mehmet Paşa hakkında bilgi.

Köprülü Mehmet Paşa (1578-1661 ). Şimdi Samsun’un bir ilçesi olan ve Köprülü’den sonra Vezirköprü (sü) adını alan Köprü kasabasındandır. Geç terfi etti. Ancak 1634’te sancak beyi (tümgeneral), 1644′ te beylerbeyi (orgeneral), 1652’de vezir (mareşal) oldu.

Bu tarihte 74 yaşında idi. Valiliklerde, genel valilik vekaletlerinde bulundu. Önemli bir işi başardığı ne görüldü, ne de işitildi. Bu sıralarda imparatorluk, dehşetli bir iktidar krizi içindeydi; padişah çocuktu. Onun namına İktidarı ele almak için amansız mücadeleler oluyordu. Dış işler de çok kötü yürütülüyordu. Mevkiinde ancak 24 saat tutunabilen başbakanlara bile Taslanıyordu.

Bu şartlar içinde bir tek adam, ünlü mimar Kasım Ağa, devleti 75 yaşına kadar hiçbir iş görmemiş olan Köprülü’nün kurtarabileceğini, birkaç kere idam tehlikesinden zor kurtulduğu halde, 10 yıl İddia etti. ihtiyar mimarın bu iddiasını, kendisini müşavir olarak kullanan saltanat naibesi pek genç Hatice Turhan Valide-Sultan, dikkatle dinledi fakat yıllarca, bu vezirlerin en siliğini ve en yaşlısını İktidara getirmeye cesaret edemedi. Bu sırada ikinci derecede saray adamlarından bazıları da Kasım Ağayı destekleyip, Valide Sultan’a Köprülü’nün iktidarını övmeye başladılar. Bunların başında ünlü tarihçi ve bestekar Solak zade Mehmet Efendi vardı. Nihayet büyük bir ümitsizlik içinde olan Turhan Sultan, Köprülü ile görüşmeye ve kendisini dinlemeye karar verdi. Köprülü’nün de, Kasım Ağa’mn da, Solakzade’nin de hayatlarını ancak Valide-Sultan koruyordu. Bir bunak saydıkları Köprülü’nün taraftarlarını yek etmek için, iktidar partisi, fırsat gözlüyor, Turhan Sultan’ın zayıf bir anını yakalamaya çalışıyordu.

Köprülü, kendisini Harem’de kabul eden Turhan Sultan’a ancak diktatörlük yetkileriyle iktidarı kabul edebileceğini, aksi takdirde, küçük bir bahaneyle birkaç hafta sonra düşürülecek olduktan sonra sadarete geçmenin bir mana taşımayacağını bildirdi.

Turhan Sultan, önce Paşa ile pazarlık etmek istedi. Fakat onun hiçbir tavize yanaşmadığını görünce, istediği mutlak yetkileri vermeye razı oldu. 4. Mehmet’in hatt-ı hümayunu ile Köprülü Mehmet Paşa, başbakanlığa getirildi (15 eylül 1656). Bu tarih Osmanlı tarihinin dönüm noktalarındandır. Zira en az 8 yıldan beri devam eden iktidar krizi bitmiş oluyordu.

Köprülü, 83 yaşında ölünceye kadar 5 yıldan fazla iktidarda kaldı, imparatorluğa eski düzenini verebilmek için çok kan döktü. Venediklileri Ege Denizinden attı. Erdel (Transilvanya) seferine çıktı. Elden gitmesine ramak kalan bu değerli eyaleti kurtardı. Fakat Gazi Hüseyin Paşa gibi pek değerlileri de dahil olmak üzere, kendisine rakip görünmekten başka suçları olmayan devlet adamlarını öldürttü. Bu şartlar İçinde Edirne’de öldü. 20 yaşına gelmiş olan 4. Mehmet’e, rahat etmek İstiyorsa, büyük oğlunu başbakanlığa getirmesini vasiyet etti.