Kop Dağları Hangi İlimizdedir?

Kop Dağları nerededir, Kop Dağları yüksekliği nedir, Kop Dağları hakkında bilgi.

Doğu Anadolu’da, Erzurum’un kuzeyin­deki Dumlu Dağları ile Erzincan kuzeyin­deki Otlukbeli Dağları arasında bulunan ve bunlarla birlikte’150 km. uzunluktaki yük­sek dağlar sırasının bir bölümünü meyda­na getiren dağlara Kop Dağları denir.

Dağ­ların yükseltisi 2800 ile 3200 m. arasında değişir. Güç geçilebilen ve sarp yamaç­ları olan bir dağdır. Kış mevsimi oldukça sert geçer, sık sık kar tipileri olur. Boyun­lardan bir tanesi en işlek olan yoldur. “Kop Gediği” adı ile anılan geçit, 2390 m. yük­sekliğinde olup Erzurum ile Trabzon’u bir­birine karayolu ile bağlar.

Dağın başlıca bitki örtüsü otluklar ve dikenliklerdir. An­cak yer yer meşeliklere ve çalılıklara da rastlanır. Kop Dağları birçok savaşlara ve bu arada 1. Dünya Savaşı’na da sahne ol­muştur.