Konya’nın Coğrafi Özellikleri Kısaca

Konya ilinin coğrafi konumu nedir, Konya’nın coğrafi özellikleri hakkında kısa bilgi.

Konya ili memleketimizin altmış üç vilayetinin en büyüğüdür. Diğer illere göre çok daha geniş bir yer kaplamaktadır. Vilayetin toprakları geniş olduğu nispette de çeşitlidir. Her ne kadar arazinin takriben dörtte üçü İç Anadolu düzlükleri üzerine yayılmış ise de vilayetin cenub ve cenub batı kısımları, Toros dağlarının arızalnadığı ormanlık sahalara kadar uzanmakta ve Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgeye sokulmaktadır.

Şimalde Koçhisar (Tuz) gölünün şimal ucundan Sakarya nehrinin ilk dirseğine doğru çizilecek bir hat, Konya vilayetini Ankara ve Eskişehir vilayetlerinden ayırdığı gibi, Sakarya’nın yukarı mecrasından Akşehir gölü batısına, oradan Sultan dağlarına ve Beyşehir gölüne doğru çekilen bir hat, kendisini batı komşuları olan Afyon ve Isparta vilayetlerinden ayırır. Cenubda Batı Torosların, Taşeli yaylasının ve Bolkar dağlarının arızalı sahalarından geçen bir hat, Konya vilayetiyle Antalya ve İçel (Mersin) vilâyetleri arasında hudut teşkil eder ; nihayet Bolkar dağından Tuz gölü cenubuna doğru uzanan bir sınır çizgisi de kendisini doğu komşusu olan Niğde vilayetinden ayırır.

Vilayet toprakları on dört kazaya ayrılmıştır : Bu kazalardan ikisi (Cihanbeyli ve Karapınar) doğrudan doğruya İçanadolu düzlükleri üzerinde, beşi (Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadım ve Ermenek) batı Toros’un ve Taşeli’nin arızalı sahasında, geri kalan yedisi (Akşehir, Ilgın, Saideli, Konya, Çumra, Karaman ve Ereğli) daha ziyade düzlükler üzerinde olmakla beraber kısmen de arızalı araziye taşmış vaziyettedir. Bu kazalardan ikisi (Konya merkez kazası : yedi bin dokuz yüz elli beş kilometre kare, Cihanbeyli kazası altı bin elli kilometre kare) kapladıkları saha bakımından, on bir vilâyetimizin her birinden daha geniş araziye sahip bulunur.

Arazi şartları: Konya vilayeti arazisinin hemen göze çarpan bir hususiyeti, irtifanın fazla oluşundadır. Vilayetin cenub ve batı taraflarında yer alan dağlık sahalarda, irtifanın iki bin metreyi (aşan zirveler çok görülür. Şimal doğuda, Akşehir ovası üzerinde dik bir duvar gibi yükselerek bu ovayı batıdaki Yalvaç ovasından ve Beyşehir gölünden ayıran özelliği vardır.