Konya İli Hakkında Bilgi

Konya hangi bölgemizdedir, Konya tarihi ve iklimi, Konya hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kon­yanın 23 ilçesi vardır: Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Hadım, Ilgın, Kadınhanı, Karaman, Kara­pınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent ve Yunak, ili kuzeyden Ankara, doğudan Aksaray, güneydoğudan Karaman, güneyden Antalya, batıdan İsparta ve Afyonkarahisar, kuzeybatıdan Eskişehir çevreler.

konyaİl topraklarının % 35’ini dağlar kaplar. Kırklar Tepe (1.736 m.), Gevenli Dağı (1.952 m.), Karacadağ (2.025 m.), Loras-dağı Tepe (2.049 m.), Karadağ (2.288 m.), Anakuz Tepe (2.334 m.), Aladağ Tepe (2.339 m.), Sultan Dağları (2.340 m.), De-veyalağı Tepe (2.403 m.), Oyukludağ (2.427 m ), Özyurt Dağı (2.481 m.), Büyük Gözetdağı tepe (2.529 m.) ve Aydos Dağı (3.430 m.), belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 37.4’ünü kap­lar. Konya Ovası (4.000 km2.), Ereğli Ova­sı, Hotamış Ovası (800 km2.), Karapınar Ovası (700 km2)., Cihanbeyli Ovası. AI-> tinekin Ovası, Kulu Ovası, Yeniceoba Ova­sı, Ilgın Ovası, Beyşehir Ovası, Seydişe­hir Ovası, Akşehir Ovası verimli ovaların-dandır.

Çarşamba Suyu, ivriz Suyu, insuyu De­resi iprala Deresi, Uluçay Deresi, Balkı Deresi, Takke Deresi, Argıthanı Deresi, Hadım Göksuyu ve Adıyan Çayı Konya topraklarını sulamaktadır.

Tuz Gölü, Beyşehir Gölü (650 km2), Suğla Gölü (136 km2), Akşehir Gölü (105 km2), Ilgın Gölü (50 km2), Akgöl (2 km2.), Hotamış Gölü, Apa Baraj Gölü, Altınapa Baraj Gölü, May Barajı Gölü ve Sil­le Barajı Gölü belli başlı gölleridir.

İI topraklarının % 59’u ekili- dikili alan­larla, % 17.4’ü orman ve fundalarla, % 15.3’ü çayır ve meralarla kaplıdır. Konya geniş bir bozkır görünümündedir, ilin gü­ney ve güneybatı bölgelerinde ormanlık alanlar vardır.

ilde kara iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçer.

Konya’nın ekonomisi tarıma dayanır, il­de bulunan düzlüklerde başta buğday ol­mak üzere her türlü tahıllar yetişir. En fazla yağış alan kesimlerde tahılların yanısıra baklagil ve sanayi bitkileri üretilmekte, meyvecilik yapılmaktadır.

Konya özellikle küçükbaş hayvancılık­ta, et, süt, tiftik gibi hayvansal ürünler üre­timinde önde gelen illerimizden biridir. Be­si hayvancılığı gelişmiştir. Akkaraman, dağlıç ve merinos gibi koyun türleri en çok beslenmektedir. Meraların ot bakımından fakir olması büyükbaş hayvan yetiştirilme­sini güçleştirmektedir. Arı ve kümes hay­vanı yetiştiriciliği de gelişmiştir.

MTA’nın Konya’da belirlediği madenler şunlardır: Ereğli, Seydişehir Alüminyum. Merkez, Ereğli: Manyezit. Sızma, Ladik: Civa. Bozkır: Kurşun. Hadım: Demir, kal­ker. Beyşehir Linyit. Cihanbeyli: Sodyum tuzu.

Konya sanayisi gelişmiş bir ildir. İlde Şe­ker fabrikası, çimento fabrikası, krom, manyezit, tuğla fabrikası, alüminyum te­sisleri, pamuklu dokuma sanayii, iplik ve pamuklu mensucat fabrikaları ile birçok firma ve imalathaneler bulunmaktadır.