Konvansiyon Meclisi Dönemi Kısa Bilgi

Konvansiyon Meclisi nedir ne zaman nerede kurulmuştur, Konvansiyon Meclisi hakkında bilgi.

Fransa’da, 1789’da yapılmış Büyük İhtilal’den sonra kurulan meclislerden biridir. 1791 ile 1792 arasında Fransayı idare etmiş olan Meşruti Krallık Meclisinin dağılmasından sonra Konvansiyon Meclisi kuruldu, 1795 yılına kadar Fransa’nın idaresini elinde tuttu. Bu meclis iş başına geçer geçmez ilk olarak Fransa’da krallığa son verdiğini, yeni idarenin Cumhuriyet olduğunu ilan etti.

Fransa’da 1789 ihtilali yapıldığı sırada, devlet idaresi, Kral 16. Louis’nin elindeydi. Kraldan memnun olmayan cumhuriyet taraftarlarının başında da Danton, Robespierre, Marat gibi ihtilalciler bulunuyordu. Bu ihtilalciler 10 ağustos 1792’de, kralın oturduğu saraya yürüyerek, onun tahtından indirilmesini, ailesi ile birlikte hapsedilmesini sağlamışlardı. Böylece, 10 ağustosta kurulan Konvansiyon Meclisinin ilk işi Kral 16. Louisi yargılamak oldu. Meclis, az bir çoğunlukla da olsa Kralın idamına karar verdi.

16. Louis’nin idamından sonra Konvansiyon Meclisi üyeleri arasında ayrılıklar baş gösterdi. Bu meclis üç partiden meydana geliyordu. Bunlardan, Gironde eyaletinden olanların kurduğu Girondin Partisi, ihtilalin kanlı bir şekilde olmasından memnun değildi. Danton’un, Marat’nın, Robespierre’in başında bulundukları Montagnard Partisi cumhuriyetçiydi, Fransa’da yapılan devrimlerin elde edilen hakların şiddetle korunmasını istiyordu.

Çoğu korkak, çekingen olan bakanların meydana getirdiği Mutediller Partisi ise, duruma göre tutumlarını değiştiriyordu. Bu üç partiden özellikle Girondin’lerle Montagnardlar, birbirlerine rakip durumdaydılar. Zamanla iki partinin birbirine düşmesi, Fransa’yı iç işleri bakımından kötü bir duruma soktu. Böylece, Danton’un dediği gibi İhtilal evlatlarını yemeye başladı.

Aralarında Marat’nın, Danton’un, Robespierre’in de bulunduğu birçok kimse idam edildi. Fransa’da müthiş bir terör idaresi hüküm sürmeye başladı Nihayet 1795’te hem teröre, hem de Konvansiyon Meclisi’ne son verilerek yeni bir Anayasa yapıldı.