Konstantin Kimdir, Hayatı

Konstantin Kimdir, Konstantin Hayatı, Konstantin Nasıl Bir İnsandı hakkında bilgi.

Konstantin M. S. 275’te Naissus (Niş)’ta doğdu. Babası, Mesya’nın soylu bir ailesindendi ve Roma Ordusunda komutandı. Annesi Helen (sonradan Azize’ler sırasına geçirilmiştir), basit bir Hristiyan ailesine mensuptu.

Konstantin, gençliğinde imparator Diokletianus (Diocleziano)’un yanında bulundu. Onunla birlikte Tuna ve Ren boylarındaki savaşlara ve Filistin Seferi’ne katıldı. O yıllarda Roma, Diokletianus’un kurmuş olduğu bir sistemle (dörtlü saltanat) yönetiliyordu. İki Avgustus (Doğu ve Batı) ile bunların yardımcısı olan iki Çesar 305 yılında Diokletianus ve Maksimian (Massimiano), dörtlü sistemin kaldırılmaması şartıyla tahttan çekildiler.

Konstantinen babası Konstans Klor (Costanzo Cloro) Batı, Galer (Galerio) de Doğu Avgustus’u seçildiler. Bunun üzerine Konstantin, Galya’da bulunan babasının yanına gitti. Baba-oğul ordularıyla Britanya Adaları’na konstantinyürüdüler. Ertesi yıl Konstantin, babasının ölümü üzerine ordu tarafından Avgustus ilân edildi. (306). Konstantin, Frank ve Germenlere karşı savaşmak için bir süre daha Galya’da kaldı. Sonra italya’ya gelerek Galer’in yerine seçilmiş olan Maksentius’u (3İ2) ve daha sonra Doğu Avgustus’u Liçinius (Licinio)’u yenerek Roma’daki dörtlü saltanata son verdi. Böylece bütün Roma İmparatorluğu’nu tek başına yönetimi altına aldı.

Konstantin daha sonra Barbar saldırıları karşısında sık şık tehlikeli günler geçiren başkenti, askeri güvenlik düşüncesiyle Bizans (İstanbul) şehrine taşıdı. İmparator yeni başkente kendi adını verdi. Constantinopolis. Üstün güzellikteki imparator sarayları, hipodromu, hamamları, sütunlu caddeleriyle yeni başkent’, imparatorluğun haşmet ve debdebesini yansıtıyordu.

Konstantin, idari ve askeri alanda birçok yenilik yaptıktan sonra 337 yılında Perslere karşı savaşa hazırlanırken İzmit’te öldü.