Koni Nedir, Hakkında Bilgi

- in Fen Bilimleri, Fizik, Genel
0

Koni konu anlatımı 8. sınıf, Bir geometrik şekil olan Koni özellikleri hakkında kısa bilgi.

Hacimsel bir geometri şeklidir. Tabanı dairedir. Tepe adı verilen bir noktadan taban dairesine teğetler çizerek elde edilir.

Tepeden tabana indirilen dikme taban dairesinin merkezinden geçerse dik koni, geçmezse eğik koni denir. Tepe noktası ile taban düzlemi arasındaki uzaklığa koninin yüksekliği denir. Yüksekliği h, taban alanı s ile gösterirsek koninin hacmi şu formülle bulunur:

1 bölü 3 hs

Konikler: Bir koninin bir düzlemle birleşmesi sonunda ortaya çıkan şekillerdir.

Dik konide tepeden tabana indirilen dikmeye eksen denir. Koni bu eksene paralel bir düzlemle kesilirse bir hiperbol elde edilir. Koni eksene paralel olmayabilir) bir düzlemle kesilirse ya bir elips, ya da parabol ortaya çıkar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir