Konfüçyüs Kimdir?

Konfüçyüs kitapları, Konfüçyüs hayatı ve eserleri, Konfüçyüs hakkında bilgi.

MÖ. 551-479 yıllarında yaşamış Çin’in yetiştirdiği en ünlü filozoftur. Çinliler Kung Fu-tse (Kung Hoca) derler. Bu ad Latince yolu ile Batı dillerine Confuzius (Konfüçyüs) olarak geçmiştir.

Konfüçyüs bütün ömrü boyunca insanları iyiye, doğruya, şerefli yaşamaya yönelt­mek için çalışmıştır.

“Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma” sözü, felsefesini en iyi şekilde özetler.

Konfüçyüs, devrinde çevresindeki in­san ar üzerinde en çok etki yaratabilen fi­lozoflardan konfucyusbiridir. Koyduğu ilkeleri bugün bile milyonlarca insan benimsemiş bulun­maktadır.

Konfüçyüs asil bir aileden gelmektedir iyi bir öğretim yapmış, eski çağlarda ya­şamış bilginlerin eserlerini incelemiştir Devlet memurluğundan ayrılarak, kendi­sine her bakımdan daha uygun olan okul açmıştırKonfüçyüs’un öğretmenliği elli yıla ya­kın sürdüyse de, öldüğü zaman, onu öğ­rencilerinden, müritlerinden başka tanı­yan, değerlendiren yoktu.

Ölümünden sonra felsefesi “Beş Klasikler” adlı bir kitapta toplandı. Bu ki­tap Konfuçyüs’a inananların kutsal kitabı oldu. Çın okullarında okutuldu. Çinliler ken­disine “öğretmenler öğretmeni” unvanını verdiler.