Kömür Nedir, Kömür Nasıl Oluşur

Kömür Ne kadar Sürede Oluşur, Kömür Yatakları Nerededir, Kömür Çeşitleri Nelerdir, Kömür Nasıl Çıkar.

Bundan 275 milyon yıl önce, birinci jeolojik zamanda koca koca kara parçaları uçsuz bucaksız ormanlarla kaplıydı. Ne çiçek, ne kuş, ne de memeli hayvanlardan hiçbirinin izine rastlanmayan bu sık ve karanlık ormanlarda, bugün nesli tükenmiş olan iki yarayışlılar, sürüngenler ve böceklerden başka hiçbir hayvan yaşamıyordu.

Dev eğrelti otları, at kuyrukları ve acayip biçimli daha bir sürü bitki, engin bir yaprak ve odun deryası meydana getiriyor, ölen hayvanların cesetleri arasında sürekli olarak yepyeni bitkiler fışkırıyordu. Milyonlarca yıl geçti. Zaman zaman büyük kara parçalarının altını üstüne getiren dev yer sarsıntıları, okyanus sularının karalara doğru saldırması, buzulların erimesi bu geniş ormanları toprak altına gömüverdi. Kumlar, çamurlar ve kayalar altında uçsuz bucaksız orman mezarlıkları meydana geldi. İşte böylece Kömürleşme çağı başladı.

komurToprak altında havadan yoksun kalan hayvan ve bitki cesetleri birtakım bakterilerin etkisiyle kimyasal değişimlere uğradılar. Bu değişimler bir çeşit mayalanma olayıydı. Bütün bitkiler çürümeye, bileşimlerindeki unsurlarına ayrışmaya başladılar. Bu ayrışımlar sırasında karbonlu bileşikler varlıklarını muhafaza ettiler. Üstlerindeki toprak ve kayaların korkunç basıncı altında ezilen bu karbonlu kütleler sıkışıp taşlaştılar. Böylece bir karbon bileşikleri grubundan başka bir şey olmayan kömürler meydana geldi. Bugün dünyamızda kömürleşme olayı hala devam etmektedir. Linyit ve turba adı verilen kömürler henüz birkaç bin yıldan beri oluşum halindedirler. Hatta turba kömürü daha oluşumunu tamamlamamış kömürlerden sayılmaktadır.

Taşlaşmış bir karbon kültesi olan kömür, bir mineral değildir. Çünkü bir oluşum sonucu meydana gelmemiştir. Demir, bakır, çinko, alüminyum veya bunların oksitleri, sülfürleri vb. gibi doğal olarak kendi durumunda var olan bir cevher değildir. Kömür, karbon yönünden zengin doğal bir cisimdir. Bileşimi: Ana unsuru karbon yüzde 65 (linyit), yüzde 95 (antrasit). İkincil unsurlar: kükürt, demir oksit, alüminyum, kireç, silisyum, oksijen, hidrojen vb. Fiziksel özellikleri: Siyah renkte, az çok parıltılı, genel olarak düzgün yüzeyli, kolayca kırılıp ufalanmaz.

Özgül ağırlığı, (kg/dm*): 1,1 (linyit) ile 1,8 (antrasit) arasında değişir.