Komünizm Nedir, Hakkında Bilgi

Komünizm sistemi neyi benimser, Komünizm felsefesi hakkında kısa bilgi.

Bir toplumda bütün mallara herkesi ortak kılma ilkesini güden ekonomik bir düzendir.
Eski çağlardan beri böyle bir düzen düşünen filozoflar olmuşsa da hayalden öteye geçememiştir. Bugünkü anlamıyla komünizm ilk önce 1848’de Engels’le Marx’ın yayınladıkları Komünist Manifestosu ile ortaya atıldı.

1917 İhtilali üzerine iktidara gelen Bolşevikler Rusya’da bu tarz bir düzen kurmaya giriştiler. Böylece komünizm demokrasiye aykırı bir şekil aldı, çünkü Menşevikler Rusya’da demokrasi kurmak isterlerken Bolşevikler tek parti diktatörlüğüne gittiler.

Ondan sonra daha başka ülkelerde de kurulan komünist idareler daima insan haklarına aykırı davranışlar, bu arada birçok zulümler yapmışlardır. Öte yandan, Rusya, komünizmi kendi istila emelleri için bir silah olarak kullanmış, bu silahla birçok zayıf milletleri egemenliği altına almıştır.

Bu arada, 2. Dünya Savaşı sonunda ele geçirdiği ülkelerde zorla komünist hükumetleri iş başına getirdi. Bugün Demir Perde gerisi denilen komünist memleketlerde tam bir diktatörlük idaresi kurulmuştur.