Komandit Ortaklık Nedir?

Komandit Ortaklık özellikleri nelerdir, Komandit Ortaklıkta olağanüstü denetleme hakkı kime aittir.

Alacaklılarına karşı yatırdıkları sermaye oranında sorumlu olduğu ortaklıklardır. Alacaklılara karşı sorumlu olanlara ko­mandite, sorumlu olmayanlara da koman­diter denir.

Sorumlulukları sınırlı olanlar şirketin yönetimine katılmazlar. Koman­dit şirketin ilk biçimi ipotekli gemi karşılı­ğında ödünç vermedir ve antikçağ Yuna­nistan’ında gerçekleşir. Bu biçim oradan Bizans’a ve daha sonra 19. yüzyıl kalya­sına geçmiş ve ortaçağ Avrupa’sına ko­mandit şirket biçimiyle yayılmıştır.