Kolombiya Hakkında Bilgi

Kolombiya nerededir, Kolombiya tarihi ve ekonomisi, Kolombiya başkenti hakkında bilgi.

Güney Amerika devletlerinden biridir. Kıtanın kuzeybatı ucundadır. Kuzeyinde Karayib Denizi, doğusunda Venezuela, güneydoğusunda Brezilya, güneyinde Peru ile Ekvador, batısında Büyük Okyanus, kuzeybatısında Panama vardır.
Yüzölçümü: 1.138.355 km2 Nüfusu: 14.700.000 Başkenti: Bogota

And Dağları, kuzeydoğudan güneybatıya doğru, ülkeyi kesip geçer. Tolima Tepesinde 5.616 m. yükselir. Kuzeyde Karayib kıyılarında Santa Marta Tepesi de 5.100 m. yi bulur. Ancak doğuda Llanos Ovası vardır. Karayib Denizi’ne dökülen Magdalena ile bunun bir kolu olan Cauca, güneye doğru iner. Amazon’un Guaviare, Guainia, Rio Negro, Yapura, Putumavo gibi kolları, Kolombiya topraklarından çıkar.

Yıllık yağış fevkalade yüksektir; 2 m. yi bulur. Tipik bitki örtüsü tropik ormanlar, ikinci derecede park ormanları, savanalar, üçüncü derecede de yarı çorak bozkırlar, çalılıklar, Alp bitkileridir.

Kolombiya Ekonomisi:

Kolombiya’nın başlıca yeraltı zenginliği petroldür. Yılda 7,5 milyon ton kadar petrol çıkar, bu bakımdan Kolombiya dünyada 13. gelir. Kahve üretiminde de Brezilya’dan sonra, 2. dir. Yılda 5 milyon kentala yakın kahve elde edilir. Ülke altın, gümüş bakımından da zengindir. Yılda 12 ton altın, 3 ton gümüş çıkarılır. Nüfus bakımından dünya devletleri arasında 35. olan Kolombiya’nın yıllık ithalat-ihracat toplamı 800 milyon doları geçer, bu bakımdan devletler arasında 38. gelir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir