Köln Şehri Nerededir Hakkında Bilgi

Köln Şehri hangi ülkededir, Köln Şehri tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Kuzeybatı Almanya’da, nehir limanı ve ticaret merkezi olarak önem kazanmış bir şehirdir. Cologne – Kolonya adıyla da tanınır. Köln, Ren nehrinin batı kıyılarında, Bonn’un güneyinde, Berlin’in 475 kilometre güney batısında, verimli düzlükler üzerinde kurulmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar bu şehir, Batı Almanya yöresinin endüstri malları için bir pazar yeriydi. Bu sırada Köln’ün belli başlı endüstrileri arasında, makine, elektrik malzemesi, kimyevi madde, dokuma, yiyecek, kağıt, demir, kereste, lastik eşya ve kolonya endüstrileri vardı. Bugün ise en gelişmiş endüstriler, pamuk, yünlü kumaş, şeker, tütün ve zamk endüstrileridir. Ayrıca, Köln şehrinde iki yüz yıldan beri yapılmakta olan ve şehrin diğer bir adı olan Cologne – Kolonyadan dolayı kolonya denilen esans, bugün de en önemli endüstri ve ticaret maddelerinden biridir.

Köln’ün AA. S. 50 de Roma İmparator-luğu’nun bir kolonisi olduğu bilinmektedir. Roma İmparatoru Claudius’un karısı olan Colonia Agrippina’dan dolayı Colonia adı verilmiştir. Şehir 15. yüzyıldan itibaren, yeni ticaret yollarının açılmasıyla, önemini kaybetmeye başladı. 1794’te Köln’ü Fransızlar işgal etti. 1815’te şehir, Viyana Kongresini müteakip Prusya Krallığı’na verildi. 1. Dünya Savaşı sırasında, 1918 ile 1926 yılları arasında Köln, İngiliz kuvvetlerinin işgali altındaydı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen harap olduysa da sonra yeniden yapıldı. Bugün nüfusu 900.000 kadardır; Almanya’nın 6. şehridir.