Kolloidler Nedir?

Kolloidler sınıflandırılması, Kolloidler taşınması hakkında bilgi.

Parçacıkları, sıvı içinde asılı kalan, zamanla dibe çökmeyen karışımlar, kolloidal karışımlardır. Kolloidal karışımlardaki parçacıklar, ancak, ışığı yansıtacak büyüklüktedir.

Büyüklükleri 10-4 cm ile 10-8 cm arasında değişir. Kolloidal parçacıklar o kadar küçüktür ki, normal mikroskopla görülemezler, süzgeç kağıdından geçerler ancak, bazı hayvansal zarlardan geçemezler.

Kolloidal maddelerin kendilerine özgü özellikleri ve geniş uygulama alanları vardır. Kolloidal maddeler geniş yüzey alanları gösterirler. Bu nedenle kolloidal karışımlar, büyük yüzey adsorbsiyonu gösterirler. Zehirli gazları, boyaları, diğer birçok kompleks maddeleri absorbe ederler. Hayvansal doku hücreleri, bazı besinler, plastik maddeler, ilaçlar önemli kolloidal sistemlerdirler.