Kolera Nedir, Korunma Yolları Nelerdir?

Kolera mikrobu nasıl yayılır, Kolera hastalığından korunma yolları nelerdir, Kolera aşısını kim bulmuştur.

Kolera, tehlikeli hastalıklardan biridir. Kısa zamanda yayılarak salgın halini almak tehlikesini gösterir.
Kolera Milattan önceki çağlardan beri bilinen bir hastalıktır. Tarihte birçok kolera salgınları vardır. Bunların çoğu Asya’dan, özellikle Hindistan’dan başlamış, bütün dünyayı kaplamıştır.

Kolera mikrobunu ünlü Alman hekimi Robert Koch, 1883’te Mısır’daki bir salgın sırasında bulmuştur. Bu, virgül biçiminde, kıvrık, çok hareketli bir mikroptur. Onun için, kolera vibriyonu ya da koma (virgül) basili diye anılır.

Kolera mikrobu dış etkilere karşı dayanıklı değildir, kaynama derecesindeki sıcaklığa pek dayanamaz; yalnız, organik maddeler bulunan sularda, başka mikroplar olmamak şartıyla, aylarca yaşayabilir. Bundan dolayı, mikroplar pis sularla, pişirilmeden yenen sebzelerle, yemişlerle insanlara bulaşır. Kara sinekler bunları taşımakta büyük rol oynarlar.

Kolera mikrobu ekşiden hiç hoşlanmaz. Onun için, ağız yolundan giren mikrobu midenin ekşi suyu öldürmeye yeter. Yalnız, mideye birdenbire, çok sayıda mikrop girerse, ya da mide, barsak salgılarında bozukluk olursa, mikroplar barsaklarda yerleşir, hastalık başlar.

Koleranın Belirtileri:

Koleranın başlıca 5 belirtisi vardır: 1) Sürgün; 2) Kusma; 3) Vücuttan su kaybolması; 4) Kasların çekilmesi; 5) İdrarın azalması.

Sürgün (ishal) başlangıçta hafif olabilir ki buna «haberci sürgün» elenir. Sonra kusmalar başlar, gittikçe sıklaşır, hasta bitkin düşer. Sürgün ve kusmalarla, vücuttan kaybolan su yüzünden, dudaklar kurur, dil paslanır. Bu sırada, ayaklardan, koldan başlamak üzere, kaslarda şiddetli çekilmeler, kasılmalar (kramplar)’ görülür. Hastanın durumu gittikçe kötüleşir. Vücuttan su kaybolması yüzünden kan koyulaşmış, kalb, dolaşım sistemi ağır bozukluğa uğramıştır. Nabzın kuvveti azalır, atış sayısı artar. Ateş koltuk altında düşük, makatta yüksektir. Gene su kaybı yüzünden böbreklerde de bozukluk baş gösterir, idrar azalır, büsbütün bile kesilebilir.

Bu, örneklik bir kolera durumudur. Çok şiddetli geçen, kısa zamanda ölümle sonuçlanan koleralar olduğu gibi, hastalığı hafif mide, barsak bozukluğu ile ayakta geçirenler de vardır. Kolera daha başka hastalıklara da yol açabilir. Menenjit, sarılık, zatürree, deride, parmak uçlarında kangren bunların başında gelir.

Koleranın Tedavisi ve Korunma Yolları Nelerdir?

Kolera tedavisinde, her şeyden önce, vücuttan kaybolan suyu yerine koymaya çalışılır. Bunun için hastaya fizyolojik tuzlu su şırınga edilir, gerekirse kan, ya da plazma nakli yapılır. Ayrıca, kusmayı, sürgünü önleyici, kalbi kuvvetlendirici ilaçlar verilir. Doğrudan doğruya hastalık mikropları ile savaşmak, için de sulfamit, streptomisin gibi ilaçlar, antibiyotikler kullanılır.

Koleradan korunmak için, her şeyden önce, temizliğe çok dikkat etmelidir. Salgın sırasında, içilecek, kullanılacak sular, meyveler, sebzeler kaynatılarak mikropları öldürülmelidir. Ayrıca, aburcubur yiyerek mideyi bozmaktan kaçınmalı, karbonat gibi, midenin ekşiliğini gideren kalevi maddeler almamalıdır.

Bunlardan başka, koleraya karşı en kuvvetli korunma çaresi, kolera aşısı dır. Bu aşı sayesinde 6 ay – 1 yıl koleraya karşı bağışıklık sağlanabilir.