Koleksiyon ve Koleksiyonculuk Nedir?

Para koleksiyonu yapanlara ne ad verilir, Koleksiyonculuğun tarihi hakkında bilgi.

Aynı cinsten olup bir araya getirilmiş şeylerin bütününe koleksiyon denir. Koleksiyon yapmak büyüklerin olduğu kadar çocukların da zevk olarak uğraştıkları işlerden biridir. Koleksiyon yapmanın amacı, ya bazı konular hakkındaki bilgiyi ilerletmek, ya bir meşgale.bulmak, ya da tek tek değerleri olmayan şeylerin bir takım halinde toplanma-siyle değerlerinin artmasını sağlamaktır.

Çocuklar, bazen da büyükler arasında, gezip gördükleri yerlerden bir hatıra olarak resim, lokanta menüleri, tiyatro programları gibi şeylerin koleksiyonlarını yapma merakı olanlar vardır. Yalnız, koleksiyonlar asıl, ele geçirilmesi güç şeylerin, ya da takım halinde olduğu zaman değerleri yükselen şeylerin derlenmesiyle meydana getirilir.
Ele geçirilmesi güç şeylerle yapılan koleksiyonlar arasında, antika eski kitap, eski para, tarihi eşya, eski “şişe, eski tablo, değerli porselen koleksiyonları sayılabilir. Bir takım halinde toplanınca değeri artan şeylerin koleksiyonlarından başlıcaları pul ve kelebek koleksiyonlarıdır.

Ciddi bir koleksiyon meydana getirebilmek için, koleksiyonu yapan kimsenin topladığı şeyler hakkında yeterli bilgisi olmalıdır. Bu, özellikle pul koleksiyonları için önemlidir.
Koleksiyonlar, bir de toplamaktan zevk duyulan şeylerle yapılır. Bunların arasında kelebek, tüfek ya da diğer silahlar, enfiye kutuları, kitaplar, deniz kabukları, önemli imzalar, pipo, iskambil kağıdı, eski yazılar vs. vardır.

Ciddi bir koleksiyon meydana getirebilmek için maddi imkanların da yeterli olması gerekir, çünkü meraklıların koleksiyonlarına ilave edecekleri parçalar için gösterdikleri özen bu parçaların maddi değerlerini olduğundan daha çok artırır.

Değerli ve ciddi koleksiyon merakı olanlardan pul koleksiyoncularına filatelist nadir kitapları toplayanlara bibliyofil, eski para koleksiyoncularına da numismatist adı verilir. Bu değerli koleksiyonlar bazen koleksiyoncular tarafından müzelere hediye edilir.