Kola Adası Nerededir, Kısa Bilgi

Kola yarımadası hangi ülkededir, Kola Adası tarihi ve kültürü hakkında kısa bilgi.

Avrupa’nın kuzeyinde Kuzey Buz Denizi ile Beyaz deniz arasında ucu küt bir şekilde uzanan, yüksekliği az, basık bir yarımadadır.

Güneydoğusunda pek küçük bir kesim bir yana, yarımadanın büyük kısmı Kuzey Kutup Dairesi yani soğuk iklim kuşağı içindedir. Doğu Avrupa’nın karasal iklimi burada daha şiddetli, daha sürekli kışlarıyla, büsbütün sertleşmiş bulunur. Kar örtüsü pek uzun zaman (200 günden çok) toprağı örter.

Yer, kalın bir tabaka halinde, her zaman donmuş bulunur, ancak kısa yaz haftaları sırasında üstünden biraz çözülür. Kutup Dairesinin ötesinde kış gecelerinin uzunluğu 24 saati geçer, yaz mevsiminin uzun günlerinde ise güneş ufuk üzerinde pek yükselmez.
Yarımadanın kuzeyinde ince bir şerit halinde tondura denilen soğuk bozkırlar (stepler) uzanır. Tondurada cılız kutup bitkileri yaşar. Bu şeridin güneyinde de iğne yapraklı ormanlar başlar.

Kola Yarımadasının kuzeybatısında bulunan Murmansk limanı, tamamen donan kıyıların yanı başında, yılın her mevsiminde buzsuz kaldığı için önem kazanmıştır. Bu limanı, Beyaz deniz üzerindeki Murmanks limanından da geçerek Leningrad’a, oradan da daha başka Rus şehirlerine bağlayan demir yolu yarımadanın en önemli ulaşım hattıdır.
Yarımadada nüfus seyrektir. Laponların yaşama alanıdır. Bunlar sayhan birkaç bini geçmeyen, ilkel dinlerini muhafaza eden göçebelerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir