Kök Ayaklılar Nedir Nasıl Hareket Ederler

Kök Ayaklılar nerelerde yaşarlar, Kök bacaklı canlılar hangileridir, Kök Ayaklılar hakkında bilgi.

Bir hücreli hayvanlardan amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan bir takımdır. Kökbacaklıların vücutları sitoplâzma çekirdek ve sitoplazma zarından meydana gelmiştir. Bu hayvanların sitoplazmalarından bacak şeklinde bazı uzantılar çıkar. Vücutlarının bu özelliğinden dolayı bu şekilde uzantıları olan hayvanlara kökbacaklılar adı verilmiştir.

Kökbacaklıların en tipik örneği amiptir (Bk. Amip). Kökbacaklı hayvanların çoğu sularda, ya da nemli yerlerde yaşar. Uzantıları bu hayvanların hareket etmesine ve bazı maddeleri içine alarak beslenmesine yardım eder. Kökbacaklıların uzantıları yalancı ayaklar olarak kabul edilir. Çünkü bunların yerleri ve çeşitleri sürekli olarak değişir. Hayvan ne tarafa doğru kayacaksa o taraftan bir uzantı çıkarır. Kökbacaklılar ikiye bölünürler. Bölünme başlayacağı zaman çekirdek uzar, içindeki kromozomlar bir kat çoğalıp eşit olarak iki kutba ayrılır. Çekirdek zarı erimeden ortadan büzülerek ikiye bölünür. Sitoplazma da bunu takip ederek ikiye ayrılır. Bu şekilde bölünmeye Gizli mitoz adı verilir.

Kökbacaklıların bazıları, onları besin yolu ile yiyen hayvanların barsaklarında sindirimi kolaylaştırdıkları için faydalı diğerleri ise tehlikeli hastalık mikropları taşıdıkları için zararlı hayvanlardır.

Çeşitli amiplerden suda ve toprakta yası-yanlarından bazıları zararsızdır. Bazı geviş-getiren hayvanların barsaklarındaki zararsız amipler selülozun sindirimini kolaylaştırırlar. İnsanların barsağında yaşayan dizanteri amibi ise tehlikelidir. Bunların soğuğa dayanıklı kist şekilleri de vardır. Bunlar insan barsağına girerlerse, üreyip hastalığı meydana getirebilirler.