Kofçaz İlçesi Hakkında Bilgi

Kofçaz ilçesi nerededir hangi ile bağlıdır, Kofçaz ilçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinin Istranca bölümünde Kırklareli iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda, güneyde aynı ilin merkez, batıda Edirne’nin Lalapaşa ilçeleri çevirir, kuzeyden Bulgaristan topraklarıyla kuşatılmıştır. Tek bucaktan meydana gelen ilçenin 16 köyü vardır.
Yüzölçümü : 592 km2
Nüfusu: 6.899 (1960 sayımı)

Kofçaz ilçesinin topraklan, Istranca Dağlarının kuzeybatı parçalarını teşkil eden dağlarla, güneyde 538 m. yüksekliğindeki Demirkapı Tepesinin kuzeye bakan, geniş düzlükler halindeki tatlı eğilimli yamaçlarından meydana gelmiştir. Kışın zaman zaman soğuk baskınlarına uğrayan sert bir iklimi vardır. Yazlar pek sıcak olmaz. Istrancalar Bulgar sınırına kadar ormanlarla kaplıdır.

İlçenin başlıca ekonomik faaliyeti ormancılıktır. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla da uğraşılır.

İlçe merkezi Kofçaz kasabası Istranca Dağlarının hafif eğimli ormanlarla kaplı sırtlarının güneybatıya bakan yamaçları üzerinde kurulmuştur. Kırklareli şehrine 28 km’lik bir yolla bağlıdır.

Sapa durumu yüzünden pek gelişememiştir. Bu kasaba, Trakya’daki ilçe merkezleri arasında en az nüfuslu olanıdır. 1960 sayımına göre nüfusu ancak 692’dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir