Kocakarı Soğuğu Nedir, Ne Zaman Görülür

Kocakarı Soğuğu deyiminin anlamı nedir, Kocakarı Soğuğu ne zaman hissedilir kısa bilgi.

Kışın son günlerinde, bahara yakın, çoğunlukla 10-16 mart arasında bastıran soğuklara kocakarı soğuğu denir.

Bu deyimin nereden geldiği kesin olarak belli değildir. Bir yoruma, göre, bu soğuklarda ihtiyarlar üşüdüğü için bu ad verilmiştir. Bir başka yorum da şudur:

Kocakarı soğuğuna eski dilde berdel acuz denirdi. Buradaki acuz kelimesi kuyruk, sağrı

anlamındaki aczden gelir ki, böylece berdel acz kışın sona ermek üzere olduğu günlerde görülen son soğuklar demek olur.

Acuz kelimesinin kocakarı anlamına gelen acuze ile karıştırılması bu soğuklara kocakarı soğuğu, denilmesine yol açmıştır.

Leave a Reply