Koca Mustafa Paşa Kimdir Hayatı

Koca Mustafa Paşa ne zaman ve nerede yaşadı, Koca Mustafa Paşa hayatı hakkında kısa bilgi.

Osmanlı sadrazamlarındandır. Yaptırdığı cami dolayısıyla İstanbul’un bir semtine verdiği adiyle ünlüdür. Saraydan yetişmiştir.

Cem meselesi için 2. Bayezit tarafından İtalya’ya elçi yollandı. Sonra derece derece yükselerek vezir (mareşal), 1511’de sadrazam oldu. Yavuz, tahta çıkınca. Şehzade Ahmet lehine entrika çevirmek isteyen Mustafa Paşa’nın başını kestirdi. Bursa’da gömülüdür.

Leave a Reply