Kobay Hayvanı Nedir?

Kobay nerelerde yaşar, Kobay hayvanı ne ile beslenir, Kobay hayvanı hakkında bilgi.

Memelilerin kemiriciler takımından kobaygillerin örnek hayvanı. 14 türü vardır. Bazı türlerine mara adı verilir. Kemirici­ler içinde en bilinenleridir. Anavatanı Gü­ney Amerika’dır.

Tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Uzunlukları 20-35 cm. arasın­dadır. Kafes gibi küçük yerlerde yaşama­ya uyum sağladığı ve saldırgan olmadığı için birçok araştırmada kullanılırlar. Ge­belik süreleri 9 aydır, sıçanlar kadar ça­buk üremezler. Yavru kobaylar kobaybir ay için­de gelişir ve çiftleşebilecek düzeye eri­şir.

Sebze, yeşillik, kök, saman gibi besin­lerle beslenir. Kuyrukları yoktur. Uzun ba­caklı, sivri ancak kısa kulaklıdır.

Süs hay­vanı olarak da yetiştirilir. İngiliz, Habeşis­tan, Peru ırkları iyi bilinse de laboratuvar deneylerinde pembe gözlü İngiliz kobay­ları kullanılır.