Koalisyon Nedir?

Koalisyon hükumetleri, Koalisyon savaşları ve Koalisyon hakkında bilgi.

TBMM’de bir parti gerekli sayıda ço­ğunluğu sağlayamazsa, diğer bir partiy­le yada partilerle birleşerek hükümeti oluşturur. Türkiye’de koalisyonlar dö­nemleri yaşanmış, ancak partiler arasın­da görüş ayrılıkları olduğundan pek başa­rı sağlanmamıştır. Koalisyonlar yürütme görevinde bazı aksamalara neden olmak­tadır.